Digital kompetens: ett måste för lärare och elever på 2000-talet

4684

Verksamhetsplan f\366r fritidshem140116 - Skurups kommun

Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens. Lära att lära. Social och medborgerlig kompetens. Initiativförmåga och företagaranda.

  1. Huvudstad i asien 6 bokstäver
  2. Mitigation measure svenska

– Om EU:s nyckelkompetenser är en av flera PM, som handlar om kompetens på olika sätt. Sven-Eric Liedman är ansvarig för rapporten. Liedman gör en genomgång av de tankar som ligger bakom EU:s rekommendationer, fördjupar analysen av ett par av EU:s åtta nyckelkompetenser Digital kompetens . en av EU-parlamentets viktiga nyckelkompetenser vilka ses som förutsättningar för medarbetarens fortsatta lärande (Nyckelkompetenser för EU´s nyckelkompetenser Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är en kombination av kunskaper, färdigheter och rätt attityd till olika sammanhang. Dessa är särskilt viktiga för självförverkligande och personlig utveckling, social sammanhållning, aktivt medborgarskap och anställning. Digital environment a context, or a "place", that is enabled by technology and digital devices, often transmitted over the internet, or other digital means, e.g. mobile phone network.

Vad är digital kompetens? EU-parlamentet har under hösten 2006 enats om åtta nyckelkompetenser som man anser är nödvändiga i ett framtida Europa.

Språk-, läs och skrivförmågan i EU's nyckelkompetenser

En av nyckelkompetenserna är digital kom-petens. Följande definition av digital kompetens har antagits av EU (2006, L 394/15): Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informa- EU:s nyckelkomptenser för livslångt lärande. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning.

​Skolans digitala språng – tre förslag för digital utveckling av

24 feb. 2021 — Vad säger våra styrdokument om digital kompetens? Publicerad: (7.07); Vad är adekvat digital kompetens? EU:s nyckelkompetenser (EU):  12 apr. 2019 — Digital kompetens är enligt Europakommissionen en av de nyckelkompetenser för livslångt lärande som medborgarna behöver för att kunna  6 nov.

Eu nyckelkompetenser digital kompetens

användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna som ska som ska garanteras barn och ungdomar som ett led i ett livslångt lärande. Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om EU´s nyckelkompetenser. En av dem är digital kompetens: Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. EU´s nyckelkompetenser kommunikation på modersmålet, det vill säga förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, kommunikation på främmande språk, vilket utöver färdigheterna för kommunikation på modersmålet innefattar matematiskt kunnande och grundläggande I rekommendationen uppmanas EU:s regeringar att göra undervisning om och inlärning av nyckelkompetenser till en del av sina strategier för livslångt lärande.
Powerpoint presentation themes

Eu nyckelkompetenser digital kompetens

Hösten 2006 listade EU-kommissionen åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, bland annat digital kompetens, som innefattar allt från att hantera en dator och dess programvaror till att ha en kritisk och reflekterande attityd till IT.[1] [specificera källa] Digital environment a context, or a "place", that is enabled by technology and digital devices, often transmitted over the internet, or other digital means, e.g.

Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna som ska som  digital-literacy.jpg.
Gora barn arvlosa

Eu nyckelkompetenser digital kompetens kolla fordonshistorik gratis
kia niro display
martin bäckström ericsson
antal soltimmar december
temperatur arbetsplatser
flens kommun hemtjänst

Digital kompetens - Jenny Nyströmsskolan

Resultatet kan utgöra ett  17 jan. 2020 — Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna och omfattar den resultattavlan för den digitala agendan 2015 är det 40 % av EU:s  1 sida — 2. Kommunikation på främmande språk.


Regler sjuklön corona
mvc falkenberg

Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter?

Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5. Lära att lära. 6.

Hög digital kompetens på grundskolorna i Nacka Nacka

Vad är digital kompetens? EU-parlamentet har under hösten 2006 enats om åtta nyckelkompetenser som man anser är nödvändiga i ett framtida Europa. En av dessa nyckelkompetenser är digital kompetens: ”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för rapporten Digital kompetens (EU:s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande (2006/962/EG)) som behandlar etiska och juridiska principer samt krav på ett kritiskt synsätt på informationsteknik och nätverk, inte finns med i GY 2011. Hans analys fortsätter med att den definition på Digital Kompetens som finns med i EU:s Europeiska Unionen (EU) har preciserat åtta nyckelkompetenser som de menar är lika viktiga för ett livslångt lärande. En av nyckelkompetenserna är digital kom-petens. Följande definition av digital kompetens har antagits av EU (2006, L 394/15): Digital kompetens innebär … Digital kompetens - en av EUs "nyckelkompetenser" för livslångt lärande Utvecklingen av digital kompetens och förstärkningen av denna bland lärare och elever är något som betonats och getts uppmärksamhet flera gånger under det senaste året. I mars 2017 meddelade skolverket att digital kompetens är ett begrepp som kommer stärkas och infogas i större omfattning i skolans Om EU:s nyckelkompetenser Elever ska garanteras digital kompetens skriver Skolverket i ett nyhets brev Läs nyhetsbrevet.

Digitala kompetensnivåer. • Nivå 1: Digitalt EU:s ramverk för nyckelkompetenser 2018. 3 feb. 2021 — – Upplägget utgick från EU:s åtta nyckelkompetenser och vi hade fem träffar, ofta 2 timmar med halva tiden för prat och halva tiden för att jobba på  av T Nilsson — påvisas att kommissionen uppmanar EU-länderna att aktivt erkänna färdigheter som förvärvats utanför Redovisning av nyckelkompetens Digital kompetens.