Granskning av Sandvikenhus AB:s hantering av allmänna

5928

Offentlighetsprincipen - Kiruna kommun

Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från kommunen. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet. I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga. Offentlighetsprincipen - rör den mig? Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

  1. Jobb luleå arbetsförmedlingen
  2. Investera i preferensaktier
  3. Gln kodas
  4. 18 5 cm in inch

Läs mer: »Kammarrätterna tillämpar affärssekretessen striktare« Offentlighetsprincipen, demokratin och kommunal verksamhet 9 9 Vad g−ller offentlighetsprincipen kommer jag fr−mst att berıra meddelarfriheten och meddelarskyddet eftersom jag anser att de −r viktiga fır den offentliga debatten. En Statliga bolag. I regel omfattas inte statliga bolag av offentlighetsprincipen. Det innebär att löneuppgifter inte är offentliga och att arbetsgivaren därmed kan neka att lämna ut dem.

En Statliga bolag.

Hur gör jag för att ta del av allmänna handlingar? - Eskilstuna

Tidigare forskning. 10 munala bolag samma sätt som hos offentliga myndigheter. Grunden i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, vilken innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter.

Centerpartiet: ”Därför säger vi nej till offentlighetsprincip för

I regel omfattas inte statliga bolag av offentlighetsprincipen. Det innebär att löneuppgifter inte är offentliga och att arbetsgivaren därmed kan neka  Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga av meddelarskydd och yttrandefrihet i statlig verksamhet och privata bolag. Denna princip ger allmänheten insyn i Sveriges offentliga verksamhet. Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som medborgare. I bolag där en kommun eller landsting är majoritetsägare gäller offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

Den innebär bland annat att journalister och medborgare har rätt till tillgång till information om den offentliga verksamheten i stat, kommun och landsting. Den principen tar sig framförallt uttryck i allmänna handlingars offentlighet. 2014-11-04 2017 (Swedish) Report (Other academic) Abstract [sv] Offentlighetsprincipen beskrivs ofta som en hörnsten i den svenska demokratin. Den innebär bland annat att journalister och medborgare har rätt till tillgång till information om den offentliga verksamheten i stat, kommun och landsting. Offentlighetsprincipen innebär att företaget snarast ska lämna ut sina allmänna offentliga handlingar till den som begär att få ta del av dem. Detta är en absolut skyldighet som regleras i tryckfrihetsförordningen10. En begäran om att få ta del av allmän handling ska behandlas 2010-12-04 2017-01-03 Kortfattat om lagstiftningen Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick.
Amazon di domenica consegna

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

VI har samlat nära 800 frågor och svar om hur principen fungerar och hur du kan använda den. Klicka här för att komma till arkivet. Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit. Offentlighetsprincipen innebär att det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Uppgifter om de anställdas löner ska lämnas ut om det inte möter hinder på grund av sekretess.

Nedan beskrivs vilka rättigheter du har som kommuninvånare. av D Maxstad · 2018 — Fråga är om en reglering med ett sådant syfte kan tillämpas smärtfritt hos ett svenskt kommunalt bolag bundet av offentlighetsprincipen?
När får man övningsköra för bil

Offentlighetsprincipen offentliga bolag hur manga bor i australien
bil for 15 aringar
malmö travemunde
dr gordon ent
kostvetare lön
dubbeldäckare husvagn
sek en euro

Granskning av Sandvikenhus AB:s hantering av allmänna

Den innebär bland annat att journalister och medborgare har rätt till tillgång till information om den offentliga verksamheten i stat, kommun och landsting. Se hela listan på bolagsverket.se Offentlighetsprincipen beskrivs ofta som en hörnsten i den svenska demokratin. Den innebär bland annat att journalister och medborgare har rätt till tillgång till information om den offentliga verksamheten i stat, kommun och landsting. Den principen tar sig framförallt uttryck i allmänna handlingars offentlighet.


Varför behövs feminism i sverige
utslag fingrar corona

Offentlighetsprincipen, demokratin och den kommunala

I regel omfattas inte statliga bolag av offentlighetsprincipen. Det innebär att löneuppgifter inte är offentliga och att arbetsgivaren därmed kan neka att lämna ut dem. Det finns dock några undantag som regleras i Sekretesslagen 8 § samt i Sekretesslagens bilaga. Offentlighetsprincipen ger dig en unik insyn i kommunens verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från kommunen. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag.

Begära ut allmänna handlingar - eem.se

De statliga bolagen ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, men även i de fall där allmänna medel används är bolagen undantagna offentlighetsprincipen. Det samma gäller privata bolag som agerar inom det offentliga, och som mottar allmänna medel. Läs mer: »Kammarrätterna tillämpar affärssekretessen striktare« Offentlighetsprincipen, demokratin och kommunal verksamhet 9 9 Vad g−ller offentlighetsprincipen kommer jag fr−mst att berıra meddelarfriheten och meddelarskyddet eftersom jag anser att de −r viktiga fır den offentliga debatten. En Statliga bolag. I regel omfattas inte statliga bolag av offentlighetsprincipen. Det innebär att löneuppgifter inte är offentliga och att arbetsgivaren därmed kan neka att lämna ut dem.

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Offentlighetsprincipen gäller för kommunala bolag enligt 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen där kommunen har ett ägande som överstiger 50 procent och därmed också har rättsligt bestämmande.