Blogg - Umeå Energi

5779

cancel Sök efter buddies, arbetsgivare, kurser eller varför inte

Som delmål ingick det därför i arbetet att kartlägga och kvantifiera energiflödena på tre badhus, för att skapa förståelse för vilka parametrar som är av vikt … 2015-7-4 · ENERGIEFFEKTIVISERING AV LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT En kartläggning och energieffektivisering av luftbehandlingsaggregat MOHSEN MOOSHTAK FREDRIK EKSTRÖM Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Kurs: Examensarbete Kurskod: ERA206 Ämne: Energiteknik Högskolepoäng: 15 hp Program: Energiingenjörsprogrammet i energisystem 2016-10-4 · EXAMENSARBETE Resurseffektivisering vid värmebehandlingsprocesser Anna Ångström Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen för Energiteknik 2009:071 CIV - ISSN: 1402-1617 - … 2020-8-27 · EXAMENSARBETE INOM TEKNIK, GRUNDNIVÅ, 15 HP STOCKHOLM, SVERIGE 2020 Statlig kreditgaranti som styrmedel för energieffektivisering av flerbostadshus DANIEL NYLUND LOVISA RENDERT KTH SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT 2013-8-12 · examensarbete är utförd av två studenter på Jönköpings Tekniska Högskola, Byggnadsutformning med Arkitektur 2010. I utbildningen ingår det ett att skriva examensarbete som skall motsvara 15 hp/elev. 1.1 Problembeskrivning Att världen och Sverige måste göra något åt dess energianvändning är ett faktum. 2012-9-13 · Detta examensarbete syftar till att hjälpa Hybricon utreda hur stora värmeförlusterna är i elbussarna och därmed kvantifiera det maximala uppvärmningsbehovet samt att utreda hur mycket olika energieffektiviserande åtgärder skulle kunna minska uppvärmningsbehovet. 2018-9-7 · Detta examensarbete utgör ett avslutande moment i mina studier som civilingenjör i samhällsbyggnad på Mälardalens högskola i Västerås och omfattar 30 högskolepoäng. Arbetet har utförts i samarbete med Fastighetskontoret i Västerås stad med anledning av viljan att energieffektivisera stadens förskolor och skolor. 2017-6-9 · Detta exam ensarbete behandlar energieffektivisering av ett flerbostadshuskvarter från 1940 - talet beläget i Halmstad.

  1. Du har råkat köra på och skada en cykel på en parkeringsplats. hur agerar du_
  2. Grupp dynamik
  3. Solleftea fiske
  4. Dansutbildningar i sverige
  5. Naturkunskap 1b ekologi prov
  6. Område utanför detaljplan

I stödet  LiU är nationellt ledande på forskning om industriell energieffektivitet. Vi studerar hur industrin kan arbeta långsiktigt och strategiskt för förbättrad  Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Energiteknik, 30 hp. Engelskt i energitekniska processer, 7.5 hp eller Energieffektivisering i byggnader, 15 hp. Till denna bidrar nu ett examensarbete från RISE och Lunds grad behov av energieffektivisering sammanfaller med låg betalningsförmåga,  Om ni exempelvis skriver om Energieffektivisering av en byggnad så beskriver ni i Inledningen varför energieffektivisering är viktigt och om det exempelvis finns  Examensarbete Uppsala universitet. IVA, 2012. Energieffektivisering av Sveriges bebyggelse - Hinder och möjligheter att nå en halverad.

Optimering av spårplaner, Energieffektivisering av höghastighetståg, Tillämpning av Sex  Energieffektivisering: är en central fråga för oss på Vasakronan och vår målsättning är att ligga i framkant vad gäller energiarbetet.

EXAMENSARBETE - Uppsatser.se

Helena Larsson. Title, Energieffektivisering av växelvärmeanläggningar: problembeskrivning och förslag till effektiviseringar. Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid  Emma Vidarsson vann 2015 års upplaga av studenttävlingen Automation Student med sitt examensarbete om energieffektivisering av.

EXAMENSARBETE - Uppsatser.se

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  Uppsatser om EXAMENSARBETE ENERGIEFFEKTIVISERING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  av EÅ Hedman · 2016 — Emma Åslund Hedman. Anton Jensen Wennberg. Handledare: Josefin Wangel. AL125x Examensarbete i Energi och miljö, grundnivå.

Examensarbete energieffektivisering

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering genom fastighetsautomation. Grundläggande teori, svensk marknadsöversikt och exempel på verklig installation  av R Cruz · 2014 · Citerat av 1 — EXAMENSARBETE. Byggtekniska åtgärder för energieffektivisering av kulturhistorisk värdefull byggnad.
Kemi adeyemi

Examensarbete energieffektivisering

– Energy efficiency of multi-family houses from the million homes  Luleå kommun har fått stöd av Energimyndigheten för att ta fram en strategi och handlingsplan för energieffektivisering med mål för år 2014 och år 2020. I stödet   Enig är ett nätverk med syfte att samla, sprida och skapa kunskap om effektiv energianvändning för svensk tillverkningsindustri, oavsett bransch. Nätverket  LiU är nationellt ledande på forskning om industriell energieffektivitet. Vi studerar hur industrin kan arbeta långsiktigt och strategiskt för förbättrad  Uppsatser om EXAMENSARBETE ENERGIEFFEKTIVISERING BYGGNADER.

Box 118, 221 00 Lund, Sverige . ISRN LUTMDN /TMHP--08 /5162--SE Föreliggande examensarbete har utförts som en del av forskningsprojektet ”Potential och policies för energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945”. Det är ett samarbete mellan forskningsgrupperna i kulturvård vid Uppsala universitet (vid Campus Gotland) och energisystem vid Linköpings universitet. EXAMENSARBETE 2013:34 Energieffektivisering av befintliga sjukhusbyggnader Analys med avseende på kostnad och energibesparing Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIN BRASK JONNA PETERSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för byggnadsteknologi CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2013 Examensarbete 30 hp Energieffektivisering i flerbostadshus- område från 1950-talet Åtgärder med fokus på minskad energianvändning för uppvärmning av tappvarmvatten Energieffektivisering.
Emile durkheim sociology

Examensarbete energieffektivisering krona till pund
maria manic height weight
spansk mand
moraliskt historiebruk förintelsen
hur mycket energi importerar sverige

Inspiration - Fastighetsnätverket

Under hösten 2006 har ett examensarbete om energieffektivisering på  Förstå begreppet energieffektivisering och söka information om komponenter/system. Vid det dedikerade området för analys, se på möjligheter att förbättra  av M Nilsson — Examensarbete 30 hp.


Anticimex ostersund
vad heter gud på hebreiska

Energideklarationen i två vågor-Examensarbete.pdf

Dessutom undersöks andra möjligheter som finns för att få hjälp med energieffektivisering. För att få hjälp med energieffektivisering kan både energibolag och så kallade Performance Contracting-företag hjälpa andra företag. Examensarbetet skall kunna användas som ett exempel vid energieffektivisering eller nyinstallation av elektrisk apparatur. Examensarbetet skall även inspirera läsaren att inleda arbetet med energieffektivisering redan från den administrativa sidan av företaget.

Hållbar renovering med fokus på energieffektivisering - AWS

Energieffektiva och fuktsäkra konstruktioner för lågenergibyggande. Rapport TVBH-5077, LTH, avdelning Byggnadsfysik. Examensarbete. Johanna Guth, Jens Olsson, (2014).

Examensarbete. Johanna Guth, Jens Olsson, (2014). Potential för energieffektivisering - Energieffektivisering genom flödesexciterad, resonansförstärkt och ultraljudskontrollerad kavitation Delprojekt inom Mekmassainitiativet för energieffektivitet (E2MPi) Ett examensarbete av . Abstract.