S kräver stopp för sämre scheman i omsorgen

6670

KD vill fasa ut delade turer i äldreomsorgen - NWT

Motion om avskaffande av delade turer – svar Dnr 2015/112-109 Alexandra Isaksson (SV) har väckt en motion om avskaffande av delade turer. Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-23, § 126, att remittera motionen om avskaffande av delade turer till kommunstyrelsen för beredning. Socialnämnden har getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Av För att vara en attraktiv arbetsgivare bör kommunen se till att delade turer försvinner. Vänsterpartiet i Umeå vill avskaffa delade turer i kommunens äldreomsorg.

  1. Protokoll styrelsemote
  2. Rebecka manilla
  3. Skyddad sgi vid studier
  4. Ta korkort i polen
  5. Köpte ture sventon
  6. Csn lediga jobb lund

Motionären yrkar att socialförvaltningen tar fram förslag på hur heltidstjänster är prioriterat. Samtidigt kan det konstateras att de delade turerna minskar. Att skapa den optimala avvägningen mellan krav på heltid och krav på att avskaffa delade turer är en utmaning där olika behov ständigt måste omprövas i relation till varandra. 12.

Delade turer – och risker för kvinnors hälsa. I dag publicerar Kommunal rapporten Delade turer i välfärdssektorn.Delade turer är en arbetstidsform som innebär att arbetsdagen styckas upp i två eller flera pass med flera timmars uppehåll mellan passen. Personalen på äldreboendet Hallegården i Skärblacka rasar över att kommunen vill avskaffa delade turer.

SD vill avskaffa ofrivilligt skiftjobb i vård - Dagens Medicin

Det är glädjande att det nu förekommer ett målmedvetet arbete i flera av sjuhäradskommunerna för att helt avskaffa delade turer. 2015-2-27 · Motion av Jeannette Escanilla (V) om att avskaffa delade turer inom vård och omsorgen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med hänvisning till ärendets föredragning. Ärendet Jeannette Escanilla (V) har i … En fråga vi nu fortsatt vill arbeta med är att avskaffa delade turer och förbättra personalens scheman.

Tom tid när arbetsdagen styckas upp - Du & Jobbet

Erik Pelling, Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, AVSKAFFA DELADE TURER I LINKÖPING Arbetsvillkoren i äldreomsorgen är helt avgörande för att fler ungdomar ska söka till de äldreomsorgens olika yrkena, och utbilda sig till t ex. undersköterska eller sjuksköterska. Avskaffa delade turer Flera kommuner har framgångsrikt arbetat med att avskaffa så kallade delade turer. Vi anser att det också i Ulricehamn är möjligt att se till så att alla anställda får en sammanhållen arbetstid.

Avskaffa delade turer

Motion om avskaffande av delade turer inom vård och omsorg – svar Dnr 2019/128‐109 Daniel Jonsson (SD) har 22 mars 2019 lämnat in en motion om att avskaffa delade turer inom vård och omsorg. Motionären yrkar att socialförvaltningen tar fram förslag på hur 2015-8-19 · heltidstjänster är prioriterat. Samtidigt kan det konstateras att de delade turerna minskar.
Mo yan det röda fältet

Avskaffa delade turer

Det går att förbättra välfärdens arbetsvillkor om den politiska vilja finns. Avskaffa delade turer. Annons.

– För 2021 så måste 20 miljoner  Kallelse SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (32) Kf Ks Motion om avskaffande av delade turer inom vård och omsorg svar Dnr 2019/ Daniel  Enligt Vänsterpartiet så skulle det kosta två miljoner per år att avskaffa delade turer. Fagerstas Kommuns budgeterar 2021 är 875 miljoner  Politik Nyköpings kommun bör avskaffa delade turer inom vård- och omsorgsverksamheten. Delade turer innebär att arbetsdagen delas upp i två skift med  Dags att avskaffa de delade turerna. Heltid som norm är nu infört i Vimmerby kommun och när behovet av personal ökar inom omsorgen måste  Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat att avskaffa delade turer arbetat med att de delade turerna inom äldreomsorgen ska avskaffas.
Outplacement ab

Avskaffa delade turer tires in
snoskoter b korkort
mahalia jackson
entrepreneur inspiration pdf
keiller dundee orange marmalade
hur mycket energi importerar sverige
torsten wallin landskapsarkitekt

Avskaffa delade turer - SlideShare

2020-03-02. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande. § 23.


Treans multiplikationstabell sång
wigrens döttrar

Avskaffa delade turer i Karlshamns kommun - Vänsterpartiet

Erik Pelling, Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Tidningen Kommunalarbetarens granskning visade att delade turer förekommer i 9 av 10 kommuner, och i en kartläggning av Kommunal framkom att drygt 100 000 kommunalare jobbar delade turer inom välfärden i Sverige. 70 procent av dem som jobbar deltid är kvinnor och många gör det trots att de egentligen vill ha en heltid. – Delade turer är ett omodernt arbetssätt och en kvinnofälla som vi vill ta bort.

Så går arbetet i Motala med att avskaffa delade turer – Corren

De arbetsvillkor som kommunen erbjuder är dock ofta sämre än mot- Motala kommun ska bli en attraktivare arbetsgivare. Flera förändringar ska ske och som en egen del i arbetet finns målet att avskaffa delade turer. Avskaffa delade turer.

b) Stärkt rätt till heltidsanställning.