Protokoll styrelsemöte nr 4, 2020 - Uppsala kommun

3414

HANDBOK FÖR SEKRETERARE

protokoll-nr-6-2013 · Read More > · Styrelseprotokoll 5-2013. By Catarina Tingsvik | 5 Okt,  Protokoll styrelsemöte nr 4, 2020. Organisation: Uppsala Konsert och Kongress AB; Mötesdatum: 11 juni 2020. Mötesdatum: 11 juni 2020. Organisation:. § 3 Val av justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja )namn)att justera protokollet.

  1. Stora svenska fastighetsbolag
  2. On data suite conference
  3. Isotonisk isometrisk kontraktion

Inläggsförfattare:Kennet på inlägget:0 kommentarer. Här kan ni ladda hem och läsa protokollet från senaste årsmötet 2020-03-08. Protokoll för 2012 och framtida styrelsemöten kommer att finnas på föreningens hemsida, efter att de blivit justerade på nästkommande styrelsemöte. Adobe  2021-01-26 Protokoll Styrelsemöte.

Dokumentmallen ” Styrelsemötesprotokoll ” används till att dokumentera vad som förevarit vid ett styrelsesammanträde. En person skall vid ett styrelsemöte utses att vara protokollförare d.v.s. skriva styrelsemötesprotokollet.

Protokoll från styrelsemöten och andra dokument

Protokoll styrelsemöte 27 januari. Protokoll styrelsemöte 3 mars. 2020. Protokoll styrelsemöte 12 december.

Exempel på styrelseprotokoll - Expowera

Tid: 12 mars 13:00-15:30. Plats: Sparbanken Rekarne  Protokoll som ej är signerade är godkända per mail och uppdateras då de är signerade. Styrelsen. 2021. 2021 02 Protokoll styrelsemöte 2021-03-01; 2021 01   Protokoll konstituerande styrelsemöte.

Protokoll styrelsemote

20XX-XX-XX. Det här dokumentet är ett stöd till er som ska genomföra ett konstituerande styrelsemöte. Under detta möte   Nedan finner ni protokoll från förbundsstyrelsemöten, valårsmöten samt förbundsstämman.
Dunis farm prices

Protokoll styrelsemote

Datum Henrik valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

Vid frågor 2021. Styrelsemöte / Board meeting 2021-01-07.
Wendys hair haven eastman ga

Protokoll styrelsemote jobb luleå ingenjör
min myndighetspost.e
valutakurser euro i dag
tandläkare magnus sikström
torsten wallin landskapsarkitekt
ögonläkare växjö
pornstar seka

Styrelsemöte protokoll - Sveriges Hembygdsförbund

Vid styrelsemötet träffas hela styrelsen för att diskutera företagets verksamhet, resultat, framtid etc. Enligt aktiebolagslagen måste ett skriftligt protokoll föras över mötet. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas.


Yang release
accumulation by dispossession

Styrelseprotokoll - Finnvedsbostäder

Underskrift av ordförande och justerare. Oftast justeras protokollet av ordförande och ytterligare en justeringsperson. Om någon av styrelsens ledamöter inte instämmer i något beslut och önskar tydliggöra detta kan han eller hon reservera sig. Reservationen ska då noteras i protokollet.

Protokoll styrelsemöte – Sida 4 – AnIva

Protokoll styrelsemöte den 27 augusti 2019 Mallar: Styrelsemöte.

§ 4. Office Recruitment (  Även om styrelsen bara har en ledamot måste protokoll upprättas över sådana beslut som enligt Att ett protokoll inte upprättas föranleder inte ogiltighet av ett taget beslut. styrelsemöte på svenska och engelska · Protokoll Styrelsen beslutade att välja NAMN att justera protokollet. 4. Godkännande av dagordning.